സി പി നായർ ‘അമ്മ’യുടെ ആളാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്…

Image

കഷ്ടം…! ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇതിലേറെ പരിഹാസ്യനാകാൻ കഴിയില്ലതന്നെ…

 

 

കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു സി.പി.നായർ..

നർമ്മത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾ..സർ,നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു..ഇന്നലത്തെ ആ വീഴ്ചയോടെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയിരിക്കുന്നു..

 

ആൾ ദൈവങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകാൻ എന്താണ് കാരണം?നിങ്ങളുടെ വാക്കും പ്രവർത്തിയും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം കേരളത്തിലുണ്ട്..അവരെ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു…

ഈ പ്രവർത്തിയിലൂടെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ചില സന്ദേശങ്ങളുണ്ട്… അത്  ഏറെ മാരകമായതാണ്..

ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് എത്താൻ കഴിയുന്ന ഉന്നത പദവിയിലിരുന്ന നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തോട് മാപ്പർഹിക്കാത്ത അപരാധമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്..

ശിവനും വിഷ്ണുവിനും അയ്യപ്പനും മീതെ ആൾ ദൈവങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു..

കേരളത്തിന്റെ പൊതുമണ്ഡലത്തെ മലീമസമാക്കുന്ന ഭക്തക്കച്ചവടത്തെ നിങ്ങൾ പിന്താങ്ങുകയാണ്..

മാതാ അമൃതാന്ദമയിയും സായിബാബയും മറ്റും നടത്തുന്ന തട്ടിപ്പുവ്യവസായത്തിൽ നിങ്ങളും പെട്ടുപോയല്ലോ..!!

ഞങ്ങൾ സഹതപിക്കുന്നു…

ലജ്ജിക്കുന്നു…

വിദൂഷകവചനം-വിനാശകാലേ. …..!

 

Advertisements

One thought on “സി പി നായർ ‘അമ്മ’യുടെ ആളാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്…

  1. മാതാ അമൃതാന്ദമയിയും സായിബാബയും മറ്റും നടത്തുന്ന തട്ടിപ്പുവ്യവസായത്തിൽ നിങ്ങളും പെട്ടുപോയല്ലോ..!!

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w