ആര്യാടൻ ‘ബാലനാ’കണം…

04-power-cut

ചാണ്ടി മന്ത്രി സഭയിലെ മോശം മന്ത്രിമാരിലൊരാളാണ് ആര്യാടൻ…

വാചകക്കസർത്തുകൊണ്ട് മാത്ര പിഴ്യ്ക്കുന്ന ഒരാൾ..

പിടിപ്പുകേടുകൊണ്ട് കേരളം ഇരുട്ടിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്…ബോർഡിനെ നഷ്ടത്തിന്റെ കരകാണാക്കയത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടിരിക്കയാണ്..

power cut-2

കേരളത്തിൽ 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും പവർകട്ട് ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ആര്യാടന്റെ പക്ഷം!താൻ ഭരിച്ച് ഭരിച്ച് അത്രത്തോളമെത്തിച്ചു…

എങ്ങനെയുണ്ട്.. എന്റെ പുത്തി?

ഇദ്ദേഹത്തെ കോൺഗ്രസ് സഹിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്?..സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും ലീഗിനെ ചീത്തവിളിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണോ?

ആർക്കറിയാം…?

ഈ വേനലിൽ ജനങ്ങൾ കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ വിശറി ഉപയോഗിക്കണം…കറണ്ട് കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ സമ്മാനം തരുമത്രെ!(ലാഭപ്രഭ)…തന്റെ വീട്ടിലെ ബില്ല് വാണം വിട്ടപോലെ മേലോട്ടാണ്…അത് ടിയാൻ കാണുന്നില്ല..

കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ പിരിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്..ആഫീസുകൾ,സമ്പന്നന്മാർ ഇവരൊക്കെയാണ് പുള്ളികൾ…

അത് പിരിച്ചെടുക്കാൻ നടപടിയില്ല…!!!

എന്തു നല്ല ഭരണം…!!

 

ഗവണ്മെന്റ് കണക്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറാണ് കട്ട്…അപ്രഖ്യാപിതമായി 5 മണിക്കൂറിലേറെ…

എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ……?!

കഴിഞ്ഞ മന്ത്രി സഭയിലെ എ.കെ. ബാലനെ കണ്ടുപഠിക്കാൻ തയ്യാറകണമെന്നാണ് കേരളീയർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്..ഒരു ദിവസം പോലും കട്ടില്ലാത്ത് 5 വർഷം!എത്ര വിദഗ്ദ്ധമായാണ് അദ്ദേഹം വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്…

ബോർഡ് സ്വകാര്യവത്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തകൃതിയായി നടക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത്…അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല,അഥവാ സംഭവിച്ചാൽ താൻ പിന്നെ മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടാകുല്ല എന്നാണ് ആര്യാടന്റെ പുതിയ ഭീഷണി…(സംഗതി നടപ്പിലാകുമ്പോൾ പുതിയ ന്യായങ്ങളുമായി വരും…ആര്യാടന്റോടാണ് കളി…‌

അത് അങ്ങനെതന്നെ സംഭവിക്കണമേ എന്നാണ് വിദൂഷകന്റെ പ്രാർത്ഥന…ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെയെങ്കിലും കേരളം രക്ഷപ്പെട്ടാലോ…

Advertisements

One thought on “ആര്യാടൻ ‘ബാലനാ’കണം…

  1. അത് അങ്ങനെതന്നെ സംഭവിക്കണമേ എന്നാണ് വിദൂഷകന്റെ പ്രാർത്ഥന…ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെയെങ്കിലും കേരളം രക്ഷപ്പെട്ടാലോ…

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )